Tonsillectomia elektrochirurgiczna

Tonsillectomia elektrochirurgiczna

tonsillektomia elektrochirurgiczna to popularny zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu migdałków. Procedura ta jest często stosowana w leczeniu przewlekłych infekcji gardła, w tym tych, które mogą prowadzić do obturacyjnego bezdechu sennego. Elektrokauteryzacja jest najczęstszą techniką wykorzystywaną do wykonania tego zabiegu, choć stosowane są również inne techniki.

tonsillektomia wewnątrzchrzęstna

Dwa główne podejścia do tonsillektomii to tonsillektomia elektrochirurgiczna i tonsillektomia wewnątrzchrzęstna. Pierwsza z nich polega na zastosowaniu mikrodebridera, który jest narzędziem obrotowym połączonym z rączką, silnikiem i urządzeniem ssącym. Metoda ta usuwa około 90%-95% migdałka, pozostawiając jednocześnie nienaruszoną torebkę migdałka. Może być jednak bolesna.

Najczęstszą procedurą usuwania migdałka jest tonsillektomia. Obie są skuteczne, ale niektóre mają większe szanse powodzenia niż inne – ten element tekstu jest efektem pracy twórczej ekipy portalu rtgstomatologia.pl. Migdałek zewnątrztorebkowy polega na usunięciu migdałka w jednym kawałku, a migdałek wewnątrztorebkowy to delikatniejsza procedura, która pozostawia torebkę migdałka w stanie nienaruszonym.

Pacjenci z powiększonymi migdałkami są kandydatami do tonsillektomii, która może wymagać znieczulenia. Znieczulenie jest często zapewniane przez miejscowe wlewanie środka znieczulającego. Niektórzy chirurdzy mogą jednak unikać tej drogi ze względu na obawy związane z krwawieniem. Niektórzy infiltratorzy mogą również stosować epinefrynę w celu zmniejszenia krwawienia. Niezależnie od podejścia, tonsillektomia wiąże się ze znacznym bólem przez okres do 10 dni. Dlatego też często przepisywane są opioidy, aby pomóc pacjentom w szybkim powrocie do zdrowia.

tonsillektomia elektrochirurgiczna

Istnieje kilka bezpiecznych technik tonsillektomii, w tym elektrochirurgia. Który z nich jest odpowiedni dla Ciebie zależy od doświadczenia chirurga, szkolenia i komfort z technologii. Należy również wziąć pod uwagę potencjalne ryzyko związane z elektrochirurgią oraz ból pooperacyjny, jaki może ona wywołać.

Jedną z najczęstszych operacji wykonywanych u dzieci jest tonsillektomia. Stanowi ona ponad 500 000 zabiegów rocznie. Wprowadzono nowe techniki chirurgiczne i instrumentarium, aby zminimalizować ból i zachować nawodnienie. Podczas gdy elektrokauteryzacja jest nadal najczęściej stosowaną techniką w Stanach Zjednoczonych, nowsze metody twierdzą, że przyspieszają powrót do zdrowia i pozwalają pacjentom na szybszy powrót do normalnej diety i aktywności. Jednak w literaturze nie ma jednoznacznych opinii na temat tego, która technika jest najlepsza.

Głównym problemem związanym z tonsillektomią jest wystąpienie krwotoku pooperacyjnego. Może on wystąpić w ciągu pierwszych 24 godzin od zabiegu. Ponadto u niektórych pacjentów krwawienie występuje podczas procesu wyciskania escharu.

Elektrochirurgiczna tonsillektomia vs „zimna” technika dysekcji

W niedawno przeprowadzonym badaniu porównano dwie metody tonsillektomii: technikę „zimnej” dysekcji oraz elektrokauteryzację bipolarną. Do analizy danych autorzy wykorzystali pakiet statystyczny SPSS firmy IBM. Nie stwierdzili różnic w śmiertelności pooperacyjnej, intensywności bólu czy śródoperacyjnej utracie krwi. Jednak chorzy, u których zastosowano elektrokauteryzację bipolarną, istotnie częściej odczuwali dyskomfort pooperacyjny.

Temperatura stosowana podczas tonsillektomii jest najważniejszym czynnikiem zmniejszającym uszkodzenie tkanek i ból pooperacyjny. W porównaniu z „zimną” techniką dysekcji, gorąca tonsillektomia powoduje większy ból pooperacyjny i opóźnienie powrotu do normalnej diety. Technika „zimnej” dysekcji powoduje mniejszy ból pooperacyjny i skraca czas rekonwalescencji pooperacyjnej.

Krwotok pooperacyjny

Jednym z najczęstszych powikłań tonsillektomii elektrochirurgicznej jest krwotok pooperacyjny. Może on wystąpić z różnych przyczyn, w tym z powodu zakażenia rany, uszkodzenia mięśnia leżącego u jej podłoża lub neowaskularyzacji. W naszym badaniu większość krwawień pooperacyjnych była wynikiem zakażenia i/lub uszkodzenia otaczających tkanek. Ponadto okolica migdałka leży w pobliżu głównych tętnic i naczyń krwionośnych, co zwiększa ryzyko krwawienia.

Występowanie i powikłanie krwotoku pooperacyjnego po tonsillektomii elektrochirurgicznej jest problemem, który należy traktować poważnie. Zidentyfikowanie przyczyny lub opanowanie tego stanu może być trudne, ale istnieje kilka sposobów na zmniejszenie jego ryzyka. Po pierwsze, chirurg powinien zapewnić odpowiednie przygotowanie przedoperacyjne.

Wspólne wskazania do tonsillektomii

Istnieje kilka wskazań do tonsillektomii elektrochirurgicznej (EST). Najczęstszym z nich jest przewlekła infekcja, a następnie nawracające zapalenie migdałków lub zaburzenia oddychania podczas snu. Inne wskazania to utrzymujący się przykry zapach z ust, przerost migdałków i ropień okołozębowy, który nie reaguje na leczenie. W niektórych przypadkach może zostać zlecone badanie polisomnograficzne, jeśli przyczyną zapalenia migdałków jest podejrzenie obturacyjnego bezdechu sennego.

Pacjenci mogą zostać poddani zabiegowi tonsillektomii elektrokauteryzacyjnej lub laserowej z użyciem dwutlenku węgla w celu usunięcia migdałka podniebiennego. Procedura ta jest wykonywana w znieczuleniu ogólnym. Zabieg trwa zazwyczaj około 20 do 30 minut. Większość pacjentów decyduje się na całkowitą tonsillektomię, ale częściowa tonsillektomia może być opcją dla niektórych pacjentów.

Podobne tematy