Elektrokoagulacja sutka – co to jest?

Czy warto usuwać zmiany skórne za pomocą radiochirurgii?

Jeśli kiedykolwiek powiedziano Ci, że musisz poddać się zabiegowi, aby przywrócić swoje sutki do porządku, możesz się zastanawiać: Co to jest? Ten artykuł obejmuje diagnozę, opcje leczenia, powikłania i alternatywne sposoby leczenia. Ten artykuł pomoże Ci podjąć świadomą decyzję.

Diagnoza

Kompleks sutkowo-jarzmowy to obszar szyi, który ma wiele odrębnych cech. Mogą go dotyczyć różne łagodne i złośliwe stany chorobowe. Właściwe rozpoznanie i leczenie takich schorzeń zależy od dokładnej i przeprowadzonej w odpowiednim czasie oceny objawów występujących u pacjenta.

Pierwszym krokiem w diagnostyce guza przewodowego sutka jest określenie jego lokalizacji – cytat ten jest efektem dociekań zespołu serwisu cosmobar.pl. Uzyskuje się to poprzez ocenę tkanki przewodu i poszukiwanie oznak poszerzenia, masy lub wydzieliny. Jeśli tkanka przewodowa jest w stanie zapalnym lub ma niebieskawe przebarwienie, wskazuje to na problem z tkanką przewodową. Uszkodzona tkanka przewodowa jest następnie wycinana przy użyciu elektrokauteryzacji i elektrokoagulacji. Próbka jest następnie wysyłana do oceny histologicznej.

Jeśli diagnoza jest niejasna, konieczne może być wykonanie biopsji. Biopsja sutka jest cennym narzędziem do ustalenia przyczyny zakażenia sutka. Ważne jest również zidentyfikowanie źródła masy, którym może być komórka nowotworowa.

Leczenie

Leczenie elektrokoagulacją sutka jest opcją dla kobiet, które cierpią z powodu wydzieliny z sutka. Najczęstszą przyczyną wydzieliny z sutka jest brodawczak wewnątrzprzewodowy, chociaż mogą występować inne przyczyny. Do rozpoznania potrzebne jest klasyczne badanie diagnostyczne, w tym badanie fizyczne i wywiad, specjalistyczna mammografia i duktoskopia. Badania te są często niedostępne w warunkach niskich zasobów, a ich pozytywna wartość predykcyjna jest niska.

W jednym z badań do pomiaru głębokości koagulacji użyto komercyjnej bipolarnej sondy do elektrokoagulacji. Sprawdzono również, czy głębokość koagulacji zmniejszyła się po zastosowaniu 75 impulsów lo-sekundowych. Zaobserwowano, że głębokość koagulacji nie zmniejszyła się po zastosowaniu 75 impulsów lo-sekundowych.

Kolejną zaletą tego zabiegu jest to, że może on być stosowany do oddzielania ciał stałych od wody. Jest to szczególnie przydatne w pierwszym etapie separacji, gdzie wystąpi sedymentacja i flotacja. Do separacji wtórnej preferowany jest separator lamelowy.

Powikłania

Najczęstszym powikłaniem elektrokoagulacji sutka są bleby sutkowe. Są to małe, białe strupki lub kropki, które odzwierciedlają leżące u podstaw zapalenie kanalików. Mogą one być bolesne i mogą utrudniać przepływ mleka. Leczenie polega zwykle na chirurgicznej resekcji. Posiew z wymazu lub badanie krwi potwierdzą diagnozę. Na szczęście zdecydowana większość krwawień z sutka ma charakter łagodny.

Częstość występowania martwicy sutka po zachowaniu NAC wynosi od zera do dwudziestu procent, przy czym wyższe wskaźniki odnotowano wśród pacjentów poddanych radioterapii. Na częstość tę prawdopodobnie wpływają jednak czynniki związane z pacjentem oraz technika chirurgiczna. Według ostatniej metaanalizy, istotnym czynnikiem ryzyka martwicy sutka jest wiek powyżej 45 lat. Większe ryzyko mają również palacze, prawdopodobnie z powodu bezpośredniego działania wazokonstrykcyjnego nikotyny.

Gruczolakowatość sutka, znana również jako choroba Pageta, jest rzadkim nowotworem sutka. Występuje w skórze właściwej sutka i stanowi od jednego do trzech procent wszystkich raków piersi. Stan ten dotyka na ogół kobiety w piątej do szóstej dekady życia. Objawia się bólem, zaczerwienieniem i obrzękiem sutka. Badania obrazowe mogą ujawnić złośliwy guz sutka, co wymaga wykonania biopsji.

Alternatywy

Elektrokoagulacja sutka jest procesem elektrokoagulacji, w którym elektrody wchodzą w kontakt z płynem procesowym. Gdy płyn procesowy przepływa przez elektrody, zmienia się jego prędkość. Ten turbulentny przepływ wspomaga proces elektrokoagulacji poprzez oczyszczanie powierzchni elektrod z osadów. W rezultacie, proces oczyszczania jest wysoce efektywny.

Podobne tematy